Ravitsemusneuvonta

Mikä ihmeen koirien ravitsemusneuvonta? Miksi koirani tarvitsisi sellaista? Täytyykö koiran ruokintaan sitten nähdä kovin paljon vaivaa? Nämä kysymykset ovat usein omistajan mielessä, koska koirien ravitsemusneuvonta on vielä melko tuntematonta.

Ravitsemusneuvonnassa koiralle suunnitellaan yksilön tarpeisiin sopiva ruokavalio ja korjataan mahdollisesti jo syntyneitä puutostiloja. Valitusta ruokinnan linjasta riippumatta, ovat ravintolisät usein mukana täydentämässä ja tukemassa ruokintaa. Ruokinta suunnitellaan lähtötilanteeseen, tavoitteisiin sekä omistajan toiveisiin sopivaksi unohtamatta rodun ominaispiirteitä.

Hengissä pysyminen ei vaadi hyvää ravintoa, mutta terve elämä vaatii. Usein myös unohdetaan, että koira ei ole susi. Koira on elänyt ihmisen rinnalla nykytietämyksen mukaan yli 30 000 vuotta. Vaikka koira on lajina kehittynyt sudesta, on se kuitenkin sutta monipuolisempi ravinnon käyttäjä. Kesyyntyminen sudesta koiraksi on vaikuttanut koiran fysiologisiin ominaisuuksiin ja käytökseen, kuten ruuansulatukseen ja tapaan hankkia ravintoa. Koira mm. kykenee käyttämään hyväkseen sutta paremmin kasvisperäistä ravintoa, johtuen erilaisesta syljen ja vatsalaukun happamuudesta, suolen toiminnasta sekä monipuolisemmasta bakteerifloorasta. Nämä asiat on hyvä huomioida koiran ruokinnassa.

Ihmispuolelta tiedämme jo, että ravitsemuksen merkitys yksilön terveyteen ja hyvinvointiin on äärettömän iso. Kenties isoin yksittäinen terveyteen vaikuttava tekijä. Ravinto vaikuttaa jaksamiseemme, mielentilaamme, sairauksien syntymiseen ja niiden hallintaan. Harvoin kuitenkaan pysähdymme ajattelemaan, että asia on täysin sama koiramme kanssa. Valitettavaa kuitenkin on, että nykyisin lemmikkimme kärsivät mm. diabeteksesta, käytöshäiriöistä, luusto- ja nivelongelmista, allergioista, epilepsiasta sekä syövistä aivan kuten me ihmisetkin. Monia tällaisista ongelmista voidaan kuitenkin ehkäistä tai hoitaa ravitsemuksella.

Laadukkaalla ja lajille ominaisella ruokinnalla pystymme vaikuttamaan monien sairauksien syntymiseen ennalta ehkäisevästi sekä tukihoitamaan jo syntyneitä sairauksia. Ravitsemusneuvonnan ei tule korvata lääketiedettä ja yhteystyö eläinlääkärin kanssa onkin sairauksien hoidossa ensiarvoisen tärkeää. Lähes kaikkia sairauksia voidaan kuitenkin vähintään tukihoitaa ravitsemuksella ja joissain tapauksissa jopa päästä täysin lääkkeettömään elämään. Hyviä esimerkkejä sairauksista ja elimistön häiriötiloista, joita voidaan usein tukihoitaa ravitsemuksella ovat diabetes, maksa-, munuais- ja sydänsairaudet, virtsakivet, iho-oireet ja allergiat sekä hiivaongelmat. Hyviä tuloksia saadaan myös käytösongelmien kanssa sekä hermostuneisuuden ja stressin hoidossa. Ravitsemus on tärkeässä roolissa koiran elämässä myös parannettaessa kaverin suorituskykyä, tuettaessa tiineyttä ja imetystä, kasvun eri vaiheita tai pitkään jatkuvia senioripäiviä. Moni koira siis hyötyy ravitsemusneuvonnasta. Tyytyväinen ja tasapainoinen koira on jokaisen koiran omistajan tavoite. Koska haluamme parhaalle kaverille parasta.

Yleisimmät syyt hakeutua ravitsemusneuvontaan:
- Erilaiset sairaudet (diabetes, virtsakivet, maksa-, munuais- ja sydänsairaudet, IBD...)
- Elimistön häiriötilat (iho-oireet, allergiat, hiiva, oksentelu, ripulointi...)
- Käytösongelmat, hermostuneisuus ja stressi
- Yli- tai alipaino
- Emän tiineys ja imetys
- Eri ikäkausien ruokinta (pennut, aikuiset, vanhukset)
- Harrastus-/työkoiran erityistarpeet

Ruokinnan suunnittelun tulisi perustua rotujen historiaan ja kehitykseen sekä yksilön tarpeisiin. Samalla on hyvä muistaa, ettei paraskaan suunnitelma toimi, jollei sitä toteuteta käytännössä. Tästä syystä on tärkeää ottaa heti alkuvaiheessa huomioon omistajan toiveet ruokinnan toteutuksessa. Itse valmistetulla ruualla ravinto voidaan koostaa tarkasti yksilön tarpeisiin sopivaksi, ottaen huomioon myös ravinnon sulavuuden ja laadun. Raaka-aineiden tarkoituksenmukaisilla valinnoilla, käytöllä ja kypsennyksellä päästään poikkeuksetta parhaisiin tuloksiin. Tukituotteiden oikealla ja täsmällisellä käytöllä tuetaan monesti koiran elimistöä sairauksissa tai muissa häiriötiloissa tai ylläpidetään jo saavutettua tasapainoa. Täysin mahdollista on myös käyttää teollisia kuivaruokia, mutta omistajan on hyvä ymmärtää, että ne ovat usein kompromisseja eikä sairauksien hoidossa välttämättä päästä yhtä hyviin tuloksiin kuin täysin yksilöllisesti suunnitellun ruokavalion kanssa. Ruokinnan toteutuksen tavasta, realistisista tavoitteista ja toiveista on tärkeä keskustella ravitsemusneuvojan kanssa. Näin päästään poikkeuksetta parhaaseen tulokseen kakkien näkökulmasta.

Vastaanotolla käymme läpi koirasi ruokinta- ja terveyshistoriaa, tutkin koiran yleisterveydentilaa sekä mahdollisia näkyviä puutosoireita. Tältä pohjalta laaditaan yksilöllinen kirjallinen ravitsemussuositus tukituotteineen, jossa otetaan huomioon koirasi aktiivisuustaso ja erityistarpeet sekä sinun toiveesi ruokinnan suhteen. Mikäli tarvetta ilmenee, ohjaan teidät myös eläinlääkärin tutkimuksiin. Käynnillä voimme sopia myös tulosten seurannasta ja kontrolliajasta.

Koirien ravitsemusneuvojana toimii Sonja Mäkilä.
Ajanvaraus http://vello.fi/belenus/ tai  sonja@belenus.fi.