Urheilukoirahieronta

Koira on luotu liikkumaan. Liikkuminen on kaikille koirille luonnollista ja koiran tasapainoinen liikkuminen on toivottavaa kaikilla roduilla riippumatta niiden rakenteesta tai käyttötarkoituksesta. Yleensä koira pyrkii liikkumaan sairaanakin, jopa ongelman ollessa liikuntaelimistössä ja liikkumisen tuottaessa kipua. Tällöin koira tavallisesti yrittää peittää kipunsa ja kompensoi liikettä virheasennoilla.

Hieronta lienee maailman vanhimpia hoitomenetelmiä. Hieronnalla vaikutetaan mekaanisesti käsillä lihaskudoksiin, jänteisiin ja faskioihin. Käsittelyllä poistetaan lihaksen jännitystiloja ja kalvokireyksiä, vähennetään kiputiloja sekä lisätään lihasten elastisuutta ja kehon normaaleja liikeratoja. Hieronta myös aikaansaa useiden hormonien vapautumista ja vaikuttaa tätä kautta koiraan mm. mielihyvähormonien kautta.  Hierontaa täydentävillä venytyksillä pyritään palauttamaan normaaleja liikeratoja sekä parantamaan lihasten ja nivelten toimintaa mm. loukkaantumisten ja leikkaustoimenpiteiden tai muiden liikuntatapaa muuttavien sairauksien yhteydessä. Hieronta on ennen kaikkea myös vaurioiden ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyä ja sen olisikin hyvä kuulua varsinkin harrastavan koiran säännölliseen perushuoltoon.

Urheilukoirahieroja hoitaa kaikenlaisia koiria virkakoirista kotikoiriin ja lajitaustasta riippumatta. Kehonhuolto on erityisen tärkeää harrastaville ja virkaa tekeville koirille, joilta vaaditaan hyvää suorituskykyä ja liikkumisen vaivattomuutta. Kotikoirat voivat kuitenkin kärsiä yhtälailla lihaskireyksistä. Lihasten kipeytyminen ja liikkuvuuden rajoittuminen voi johtua raskaan kuormituksen lisäksi esim. rakenteellisista ongelmista, loukkaantumisesta tai tuki- ja liikuntaelinsairauksista.

Faktaa koiran urheiluhieronnasta:
- Vapauttaa lihasjännityksiä, vähentää kireyttä lihaksissa ja faskioissa. Lihasten jännittyneisyydelle voi olla useita syitä ja taustatekijöitä, kuten raskas tai yksipuolinen fyysinen kuormitus, pitkittynyt stressi, liukastelut tai tapaturmat, liikuntaelinsairaudet tai kehon virheasennot ja niistä johtuva epänormaali kuormittuminen.
- Lisää lihaksen elastisuutta, liikeratojen laajuutta ja nopeuttaa suorituksesta palautumista sekä vähentää loukkaantumisriskiä. Jännitystilojen vähentyessä ja liikeratojen normalisoituessa keho pystyy löytämään tasapainoisemman asennon. Elastinen lihas ja laajat liikeradat aikaansaavat hyvän liikkuvuuden, jolla on positiivinen vaikutus liikkeen rentouteen, voimantuottoon, nopeuteen ja kestävyyteen. Tällä on suoraa vaikutusta parempaan suorituskykyyn.
- Voi olla apua myös kivunlievityksessä. Kiputuntemus vähenee lihaksen ja faskian jännitystilojen vähentyessä ja koko kehon käytön normalisoituessa. Lisäksi hierottaessa vapautuu elimistöön hormoneja, jotka vaikuttavat kivun aistimiseen sekä mielihyvän tuntemiseen. Mielihyvähormonit myös aikaansaavat rauhoittumista ja rentoutumista.
- Hierontaa täydentäviä venytyksiä voidaan käyttää tukihoitona loukkaantumisten, leikkausten sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa hoito toteutetaan yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa. Hierontahoidossa pyritään palauttamaan normaalia liikerataa sekä lihaksen ja nivelen toimintaa. Loukkaantumiset, toipilaana olo sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat virheasentoa liikkumisessa, mikä kuormittaa niveliä ja lihaksia epänormaalisti. Varsinkin vanhoilla koirilla nähdään usein rajoitteita liikkumisessa. Tällöin säännöllisellä hieronnalla voidaan parhaimmassa tapauksessa merkittävästi parantaa vanhenevan koiran elämänlaatua.

Milloin koiraa ei voida hieroa
- Akuutit kiputilat, joissa ensisijaisena toimenpiteenä on hakeutua eläinlääkärin vastaanotolle
- Tulehdukset lihaksessa tai iholla, akuuttivaiheinen nivelreuma ja -tulehdus
- Kuume
- Virussairaudet, kuten parvovirus ja kennelyskä
- Akuutit vammat ja pehmytkudosvauriot, kuten luunmurtumat, avohaavat ja palovammat
- Akuutti kasvuhäiriö
- Tiineys 7. tiineysviikon jälkeen tai yksilöllisesti aiemminkin
- Syöpä

Urheilukoirahierojana toimii Sonja Mäkilä.
Ajanvaraukset http://vello.fi/belenus/ tai sähköpostilla sonja@belenus.fi